Projekt “tune in! Bekæmpelse af frafald”

Projektet ’tune in! Bekæmpelse af frafald’ bidrager til bekæmpelse af udfordringerne omkring høj ungdomsarbejdsløshed og høje frafaldsprocenter på ungdomsuddannelserne i de europæiske lande. Projektets hovedformål er at overføre og implementere tilgange, forebyggelsesmetoder og best practice materialer i syd- og sydøsteuropæiske lande. Disse metoder og praksisser er udviklet af produktionsskoler i Østrig og Danmark og er baseret på arbejdsmarkedsorienteret og arbejdsrelateret læring og konstruktivistiske forsøg på at udvikle faglige, personlige og sociale kompetencer

 

Projektet vil overføre succesfulde metoder med hensyn til forebyggelse af frafald (dvs: arbejdsmarkedsorienteret og arbejdsrelateret træning, udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer og færdigheder, selvstændige læringsmetoder og vejledningsforanstaltninger), der er udviklet i østrigske BFI produktionsskoler [i], til 4 partnerlande i Europa.

 

Arbejdsbaseret læring i fremstillingen af rigtige produkter til rigtige kunder på det lokale og regionale marked er et stærkt middel til at engagere og motivere unge mennesker, til at styrke læringsprocessen, til at forebygge frafald og til at reintegrere unge, der er faldet ud af det formelle uddannelsessystem. Produktionsskolernes succesrate med hensyn til unge, der kommer ind på arbejdsmarkedet, i erhvervsuddannelse eller i videre uddannelse, er høj.

 

Partnerskabet består af 7 partnere i 6 europæiske lande. BFI OOE (Østrig) er projektkoordinator og er en af de største østrigske erhvervsuddannelsesudbydere med stor erfaring i at integrere unge mennesker på arbejdsmarkedet (mere end 600 trainees/lærlinge pr år). BFI har grundlagt 6 produktionsskoler i regionen Oberösterreich indenfor de sidste 10 år. PSF Produktionsskoleforeningen i Danmark har 82 medlemsskoler (alle produktionsskoler i Danmark) med ca. 15.000 produktionsskoledeltagere om året. Foreningen leverer juridisk, pædagogisk og politisk rådgivning, og tilbyder efteruddannelse for lærere og udviklingsprojekter for skoler. Foreningen arbejder for at etablere fælles principper for god praksis.

 

BFI og PSF er ansvarlige for overførslen af metoder og principper. IFA (Østrig) er projektets interne evaluator.  

 

FMA fra Spanien, ISQ fra Portugal og ENAIP Veneto fra Italien er store og veletablerede udbydere af (grundlæggende) erhvervsuddannelse. Ozara fra Slovenien fokuserer på træning og arbejdsmarkedsintegrering af udsatte grupper.

 

Disse 4 partnere vil implementere de overførte metoder og praksisser i deres nationale systemer og i deres egne organisationer. De har alle gode forbindelser til de nationale, regionale og lokale interessenter, der er nødvendige i forhold til implementering.

 

Evaluering af projektets succes og udbredelsen af resultaterne er en vigtig del af projektet.

 

Projektet

  • overfører succesfulde metoder med hensyn til forebyggelse af frafald fra østrigske og danske produktionsskoler til 4 partnerlande i Europa.
  • samler tilpassede metoder og materialer sammen med metoder og materiale, udviklet i løbet af projektet, i en tune in! værktøjskasse til forebyggelse af frafald og til reintegrering af allerede frafaldne
  • udvikler et ’bekæmp frafald’ vejledningsværktøj for erhvervsuddannelseslærere.
  • udvikler et europæisk ’train the trainer’ kursus for erhvervsuddannelseslærere, baseret på konstruktivistiske elevcentrerede tilgange, implementeret i produktionsskoler.
  • implementerer ’train the trainer’ kurset på europæisk niveau og i hvert partnerland.
  • implementerer egnede tilgange, curriculum og/eller metoder til forebyggelse af frafald i partnerlandene


[i] I Østrig er produktionsskolerne tilknyttet private erhvervsuddannelsesudbydere.

 

Project partners

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. LLP-LDV-TOI-13-AT-0001